• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Trwa rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2022/2023. Jakie są progi i jak policzyć punkty?

Wioleta Stolarska
31 maja 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Zanim uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty, muszą zdecydować, do których szkół i klas będą aplikować. Mają na to czas do 20 czerwca 2022 r. Zanim uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty, muszą zdecydować, do których szkół i klas będą aplikować. Mają na to czas do 20 czerwca 2022 r.

Jeszcze trzy tygodnie mają absolwenci ósmych klas na złożenie podania o przyjęcie do szkoły średniej w Trójmieście. O tym, czy się dostaną, decyduje liczba zdobytych punktów m.in. z egzaminu ósmoklasisty i ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. W Gdańsku i Gdyni można złożyć wniosek do nie więcej niż pięciu szkół ponadpodstawowych, z kolei w Sopocie do trzech placówek. Jak obliczyć punkty? Jakie były progi punktowe w szkołach średnich?Na jaki rodzaj szkoły średniej się zdecydujesz?

Trwa rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2022/2023. Zanim uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty, muszą zdecydować, do których szkół i klas będą aplikować. Mają na to czas do 20 czerwca 2022 r.

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 jest przeprowadzana w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu.

Jak wygląda rekrutacja? Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru. W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym podanie może zostać przesłane pocztą lub podpisane i przesłane przez ePUAP.

W Gdańsku i Gdyni kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do co najwyżej pięciu szkół, z kolei w Sopocie do trzech placówek.

Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach szkół, do których uczeń chciałby się dostać. Im więcej klas wybierze, tym większe będzie miał szanse na dostanie się do szkoły.

Ranking szkół średnich Trójmiasto.pl. Najlepsze licea i technika 2022Jak wygląda harmonogram rekrutacji?
 • od 16.05.2022 godz. 8 do 20.06.2022 godz. 15 - Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • od 16.05.2022 godz. 8 do 31.05.2022 godz. 15 - Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji.
 • od 01.06.2022 do 13.06.2022 - Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej. Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały.
 • 17.06.2022 godz. 8 - Publikacja wyników sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej.
 • od 24.06.2022 godz. 10 do 13.07.2022 godz. 14 - Wprowadzanie osiągnięć - Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie. Osiągnięcia uczniów gdyńskich publicznych szkół wprowadzają ich macierzyste szkoły.
 • od 24.06.2022 godz. 10 do 13.07.2022 godz. 15 - Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • od 24.06.2022 godz. 10 do 13.07.2022 godz. 15 - Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów. W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować się ze szkołą, aby zwrócić się do komisji o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru.
 • 21.07.2022 godz. 14 - Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • od 22.07.2022 godz. 8 do 28.07.2022 godz. 15 - Potwierdzanie woli podjęcia nauki. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • 29.07.2022 godz. 14 - Publikacja list przyjętych.

Ile punktów może mieć ósmoklasista? Kiedy wyniki egzaminów?Każdy ósmoklasista może zdobyć maksymalnie 200 pkt. 100 pkt. można uzyskać za wyniki egzaminów ósmoklasisty, kolejne 100 pkt. stanowią oceny końcowe na świadectwie, ale też udział w konkursach i wolontariaty.

Jak policzyć punkty za egzamin ósmoklasisty 2022? Punkty procentowe uzyskane za egzamin z matematyki i języka polskiego należy pomnożyć przez 0,35, a za egzamin z języka obcego pomnożyć przez 0,3.

1 lipca 2022 r. zostaną ogłoszone oficjalne wyniki egzaminów ósmoklasisty, a tydzień później - 8 lipca - osoby, które podeszły do egzaminu, otrzymają zaświadczenia o wynikach szczegółowych, które uwzględnią procentową punktację oraz wynik w skali centylowej dla każdego z przedmiotów.

Jak liczy się punkty ze świadectwa po ósmej klasie 2022?
 • ocena 6 - 18 pkt.
 • ocena 5 - 17 pkt.
 • ocena 4 - 14 pkt.
 • ocena 3 - 8 pkt.
 • ocena 2 - 2 pkt.

Punkty dodatkowe do szkoły średniej:
 • świadectwo z wyróżnieniem - 7 pkt.
 • wolontariat - 3 pkt.

Inne aktywności w zależności od szkoły można uzyskać max. 18 punktów za wszystkie:
 • osiągnięcia artystyczne i sportowe
 • konkursy wiedzy przedmiotowej
 • tytuł laureata konkursu kuratoryjnego (co najmniej na szczeblu wojewódzkim).

Jakie progi punktowe są w szkołach średnich?Uczniowie aplikujący do szkoły średniej mogą ocenić swoje szanse na dostanie się do wybranej placówki, sugerując się wynikami, na podstawie których szkoła przyjmowała uczniów w ubiegłym roku. Nie istnieje z góry ustalony próg punktowy, który gwarantuje dostanie się do danej szkoły.

Czytaj też: Progi punktowe w trójmiejskich liceach w rekrutacji 2020/2021

Sprawdziliśmy, ile trzeba było mieć punktów w rekrutacji w ubiegłym roku, żeby dostać się do danej klasy w wybranych szkołach?

II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
1AA" fiz-ang-mat (ang-hisz,nor) - 163.85 pkt.
1B hist-pol-wos (ang-wlo,fra) - 149.35 pkt.
1CD biol-chem (ang-niem,wlo) - 153.1 pkt.
1E geogr-ang-mat (ang-fra,niem) - 162.5 pkt.

III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
1A1 mat-geogr (ang-hisz,niem) - 171.11 pkt.
1A2 mat-inf (ang-hisz,niem) - 177.07 pkt.
1B biol-chem (ang-niem,hisz) - 167.89 pkt.
1C hist-pol-ang (ang-hisz,fra) - 161.6 pkt.
1D mat-fiz (ang-hisz,niem) - 164.05 pkt.
1PreIB pol (ang-niem,hisz,fra) - 177.05 pkt.

VII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
1A matematyczno-geograficzny - 147,95 pkt.
1B prawno-dyplomatyczny - 136,05 pkt.
1C humanistyczno-lingwistyczny - 138,20 pkt.
1D biologiczno-chemiczny - 128,70 pkt.
1E medialno-lingwistyczny - 138,35 pkt.
1F ekonomiczno-administracyjny - 131,60 pkt.

VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
1A_gr.1 humanistyczny z rozszerzonym językiem francuskim - 138,9 pkt.
1A_gr.2 humanistyczny z rozszerzonym językiem angielskim - 150,7 pkt.
1B matematyczno-geograficzny - 160,05 pkt.
1C biologiczno-chemiczny - 149,05 pkt.
1D_gr.1 humanistyczny z rozszerzonym językiem niemieckim - 133,65 pkt.
1D_gr.2 humanistyczny z rozszerzonym językiem angielskim - 150,3 pkt.
1E matematyczno-fizyczny - 161,65 pkt.

X Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
1A politechniczna fiz-inf-mat (ang-hisz*,niem*) - 154.2 pkt.
1B biomedyczna biol-chem (ang-hisz*,niem*) - 138.52 pkt.
1C biznesowa mat-geogr-wos (ang-hisz*,niem*) - 154.53 pkt.
1D ling-prawna pol-hist (ang-hisz,niem) - 142.21 pkt.
1E humanistyczna pol-geogr-wos (ang-hisz*,niem*) - 147.38 pkt.

XIX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
1A ekonomiczna - 158 pkt.
1B artystyczna - 157.70 pkt.
1C społeczno-prawna - 150 pkt.
1D biomedyczna - 150 pkt.
1E matematyczno-biologiczna - 152.05 pkt.
1F językowa - 154.85 pkt.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku
1A, Głębockiego - 171,8 pkt.
1B, Matysiakowej - 162,2 pkt.
1C, Dantyszka - 153,75 pkt.

XXIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
1aBch biol-chem (ang-niem,fra,hisz) - 141.2 pkt.
1aMG geogr-mat (ang-niem,fra,hisz) - 155.5 pkt.

II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie
1A humanistyczno-społeczna - 159.65 pkt.
1B matematyczna - 171.25 pkt.
1C biologiczno-chemiczna - 163.25 pkt.
1D hist-ang-pol (ang-hisz) - 161.8 pkt.

III Liceum Ogólnokształcące w Sopocie
1A humanistyczna - 143,9 pkt.
1B przyrodnicza - 133,1 pkt.
1C politechniczno-morska - 143,85 pkt.

V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
1A humanistyczna - 118.7 pkt.
1B biologiczno - chemiczna (ratownicza) - 118.7 pkt.
1C policyjna - 105.35 pkt.

IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
1A humanistyczna (kierunki prawne i dziennikarskie) - 149.4 pkt.
1B biologiczno-chemiczna (kierunki biomedyczne) - 145.2 pkt.
1C matematyczno-fizyczna (kierunki politechniczne) - 156.8 pkt.
1D matematyczno-geograficzna (kierunki ekonomiczne) - 156.45 pkt.
1E humanistyczna (kierunki teatralne i filmowe) - 153.05 pkt.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (67)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Polish Bike Tour 2023 Wschód 1000 / Maraton Rowerowy Gdańsk - Sanok

zawody / wyścigi

Rowerowy Potop AZS

519 zł
rajd / wędrówka

XXV Jubileuszowy Pomorski Wielki Przejazd Rowerowy (oraz rolkowy, deskorolkowy, hulajnogowy...) (4 opinie)

zlot, rajd / wędrówka

Znajdź trasę rowerową

Forum