rowery

stat

Rowerowe projekty w budżetach obywatelskich w Trójmieście

Wizualizacja jednego z wariantów przejścia z Dworca Gdańsk Główny pod Krewetkę - ułatwienie i skrócenie dojścia do dworca oraz na przystanki, poszerzenie peronów przystanków, wybudowanie bezpiecznego, dwukierunkowego przejazdu rowerowego. Przejście nie wpłynie na ruch samochodowy - będzie działać "w cieniu" sygnalizacji budowanego tuż obok nowego skrzyżowania z ul. Nowe Podwale Grodzkie. Tunel podziemny do Dworca oczywiście pozostaje.
Wizualizacja jednego z wariantów przejścia z Dworca Gdańsk Główny pod Krewetkę - ułatwienie i skrócenie dojścia do dworca oraz na przystanki, poszerzenie peronów przystanków, wybudowanie bezpiecznego, dwukierunkowego przejazdu rowerowego. Przejście nie wpłynie na ruch samochodowy - będzie działać "w cieniu" sygnalizacji budowanego tuż obok nowego skrzyżowania z ul. Nowe Podwale Grodzkie. Tunel podziemny do Dworca oczywiście pozostaje. mat. prasowe

Co czwarty ogólnomiejski projekt wśród propozycji do tegorocznych budżetów obywatelskich dotyczy spraw rowerowych. Do tego dochodzi 14 projektów dzielnicowych. Ponieważ do skompletowania rowerowej ramy komunikacyjnej Gdańska brakuje dziesiątków kilometrów dróg rowerowych, sporo projektów dotyczy budowy nowych dróg dla rowerów.Problemy autorów

Czasami dobry pomysł to za mało. O dopuszczenie ogólnomiejskiego projektu nr 10 Razem poprawmy drogi piesze i rowerowe w Gdańsku - część 2 do głosowania, przez długi czas toczyła się prawdziwa batalia. Oponowały DRMG i ZDiZ, których głównym zarzutem było przekroczenie kosztów. Z kolei autor, Roger Jackowski, twierdził, że przedstawiane przez urzędy wyceny komponentów projektu, miejscami nawet pięciokrotnie przekraczały wyceny porównywalnych prac.

Przyglądając się negocjacjom można było mieć wrażenie, że jednak brakowało dobrej woli ze strony urzędników. Autor projektu trzykrotnie na spotkaniach Komisji Weryfikacyjnej musiał osobiście bronić swoich pomysłów, obszernie argumentując, by odeprzeć zarzuty. Na szczęście dysponował nie tylko sporą wiedzą fachową, ale też wytrwałością i ostatecznie mu się to udało. Praktycznie na ostatnią chwilę osiągnięty został kompromis i Komisja Weryfikacyjna postanowiła dopuścić projekt do głosowania.

Jak widać nie wystarczyło złożyć projekt, ale trzeba było być też przygotowanym, by o niego walczyć jeszcze przed rozpoczęciem głosowania.

Obrazu całości dopełnia fakt, że i realizacja poprzedniej części wspomnianego projektu nie obyła się bez kontrowersji, polegających na dokonywaniu niekonsultowanych z autorami zmian w projekcie oraz opóźnień, co opisywaliśmy w artykule Gdańsk: ustawiają podpórki dla rowerzystów

Problemy głosujących

W opisie projektów określenia takie jak: trasa, ścieżka, droga dla rowerów, droga rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, ciąg pieszy, chodnik, pas, są używane zamiennie. Te określenia często zasadniczo różnią się znaczeniem, a zdarza się, że są przez autorów projektów stosowane nieprawidłowo, co utrudnia zrozumienie projektu. Zabrakło wystarczającej pomocy ze strony specjalistów w urzędzie, aby doprecyzować nazewnictwo i by głosujący mogli zrozumieć, jak w danym miejscu ma faktycznie zmienić się sytuacja pieszych i rowerzystów. Ma bowiem fundamentalne znaczenie, czy rowerzyści będą poruszać się wspólnie z pieszymi, czy też szybciej i bezpieczniej dla wszystkich, po wydzielonych przestrzeniach.

Kolejną kwestią jest to, że niektóre z prezentowanych projektów, chociaż są ponaddzielnicowe, to nie są rzeczywiście ogólnomiejskie, a tylko takie dwie kategorie istnieją w BO. Sporej części projektów brakuje też wizualizacji, która pomogłaby rozeznać, gdzie i jak ma być wykonany projekt. Prosty punkt na mapie nie zawsze wyjaśnia którędy ma biec planowana trasa. Tutaj autorzy projektów mają sporo do nadrobienia. Są także wyjątki, które w postaci zdjęć poglądowych lub krótkiej prezentacji wizualnie ukazują szczegóły i ułatwiają tym samym wybór.

Wizualizacja jednego z wariantów formy trasy rowerowej łączącej Gdańsk Południe ze Śródmieściem i siecią gdańskich tras rowerowych. Wygodny, bezpośredni przebieg o niewielkim nachyleniu podjazdu na Chełm. Bezpieczeństwo - trasa w pełni odseparowana od jezdni. Brak wpływu na ruch samochodowy (trasa wykorzysta rezerwy przepustowości Armii Krajowej uzyskane po otwarciu Południowej Obwodnicy Gdańska i zastąpieniu na tej ulicy ruchu autobusów tramwajami)
Wizualizacja jednego z wariantów formy trasy rowerowej łączącej Gdańsk Południe ze Śródmieściem i siecią gdańskich tras rowerowych. Wygodny, bezpośredni przebieg o niewielkim nachyleniu podjazdu na Chełm. Bezpieczeństwo - trasa w pełni odseparowana od jezdni. Brak wpływu na ruch samochodowy (trasa wykorzysta rezerwy przepustowości Armii Krajowej uzyskane po otwarciu Południowej Obwodnicy Gdańska i zastąpieniu na tej ulicy ruchu autobusów tramwajami) mat. prasowe
Projekty rowerowe w całym Trójmieście

By ułatwić nawigację w gąszczu tegorocznych 296 projektów, wyszukaliśmy dla was te rowerowe i rowerowo-piesze:

GDYNIA

W głosowaniu będą mogły wziąć udział wszystkie osoby mieszkające w Gdyni - każdy, kto jest zameldowany w Gdyni, albo ujęty w rejestrze wyborców. Kto nie spełnia tych wymogów, a mieszka w Gdyni, może złożyć w Laboratorium Innowacji Społecznych oświadczenie, które pozwoli im również zagłosować. W celu głosowania wybierasz jedną dzielnicę Gdyni i w niej max. pięć projektów (możesz wybrać mniej albo tylko jeden), a następnie uszeregujesz wybrane przez siebie projekty od najbardziej do najmniej pożądanego. Jeżeli wybierzesz tylko dwa projekty i np. projekt "X" uznasz za najważniejszy to wpiszesz obok jego nazwy cyfrę 1, a przy projekcie "Y", który uznasz za mniej ważny, wpiszesz cyfrę 2. Głosowanie będzie skoordynowane z wyborem projektów w ramach konkursu "Przyjazna dzielnica".

Budżet Obywatelski Gdynia - Często zadawane pytania

W Gdyni doszukaliśmy się dwóch projektów o charakterze rowerowym:

- Chwarzno-Wiczlino, ID 242, Miejsce na liście: 2, "Sokółka dla Ludzi/Miasto Wspólne - nowy ciąg pieszo rowerowy skracający drogę na przystanek Sokoła przy ul. Chwarznieńskiej od ronda przy ul. Staniszewskiego".

- Witomino-Radiostacja, ID 212, Miejsce na liście 6, "Budowa rekreacyjnych ścieżek rowerowych w lesie w dzielnicy Witomino-Radiostacja"

Wizualizacja wybudowania przejazdów dla rowerzystów i dwukrotnego poszerzenia przejść dla pieszych przez al. Grunwaldzką przy ul. Dmowskiego (przy "Manhattanie"). Projekt zawiera: ułatwienie dojścia do przystanków tramwajowych, przesunięcie słupów trakcyjnych poza trasę pieszych, dobudowanie dwukierunkowego przejazdu rowerowego. Również ta część projektu nie wpłynie na ruch samochodowy.
Wizualizacja wybudowania przejazdów dla rowerzystów i dwukrotnego poszerzenia przejść dla pieszych przez al. Grunwaldzką przy ul. Dmowskiego (przy "Manhattanie"). Projekt zawiera: ułatwienie dojścia do przystanków tramwajowych, przesunięcie słupów trakcyjnych poza trasę pieszych, dobudowanie dwukierunkowego przejazdu rowerowego. Również ta część projektu nie wpłynie na ruch samochodowy. mat. prasowe
GDAŃSK - Projekty Ogólnomiejskie

Nr 5 Velodrom Gdańsk - etap I; Rowerzyści, wrotkarze, wózkarze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Czarny Dwór i Hallera.

Velodrom to grupa obiektów kolarskich, wrotkarskich, wózkarskich, która ma być zlokalizowana między ulicami Hallera, Jana Pawła II i  Czarny Dwór. W pierwszym etapie ma być wykonana część wyczynowa, czyli krótki tor wrotkarski i długi tor uniwersalny, boisko, parkingi oraz ścieżka rekreacyjna. Velodrom ma być dostępny również zimą dla narciarzy, łyżwiarzy i saneczkarzy. Planowany koszt - 2 mln 800 tys. zł.

Nr 10 Razem poprawmy drogi piesze i rowerowe w Gdańsku - część 2

Druga część zwycięskiego, ogólnomiejskiego projektu BO z roku 2016 może i w tym roku okazać się strzałem w dziesiątkę i obejmuje: 1. Poszerzenie przejścia dla pieszych (PDP) pod wrzeszczańskim "Manhattanem"; 2. Utworzenie PDP od dworca PKP Gdańsk Główny do ul.Karmelickiej, 3. Poszerzenie chodników oraz przebudowę tras rowerowych po wschodniej stronie ul. Podwale Grodzkie i Wały Jagiellońskie - od ul. Rajskiej do ul. Hucisko; 4. Wyznaczenie trasy rowerowej wzdłuż al. Armii Krajowej: od ul. 3 Maja do al. Sikorskiego. Brak PDP pod PKP Gdańsk Główny to dziś przeżytek minionej epoki, a brak trasy rowerowej wzdłuż al. AK przy jednocześnie 6 pasach dla aut jest niezrozumiały. Projekt chce te właśnie luki na mapie mobilności wypełnić i dotyczy najbardziej uczęszczanych przez pieszych i rowerzystów punktów Trójmiasta. Kwotę dostępna na projekt ogólnomiejski jest tu w pełni wykorzystana. Planowany koszt - 2 mln 800 tys. zł.

Nr 14 Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku

Ścieżki dla biegaczy, rolkarzy i rowerzystów, ale też oświetlenie, ławki i kosze na śmieci. Takie udogodnienia mają stanąć przy 7 zbiornikach retencyjnych w różnych dzielnicach: "Świętokrzyska I" i "Jabłoniowa" Jasień; "Świętokrzyska II" i "Łabędzka" Ujeścisko-Łostowice; "Augustowska" Chełm; "Kiełpinek" Kokoszki/Matarnia oraz "Staw Młyński" Przymorze Małe. Ciekawostką są oznaczenia dystansu, ułatwiające pomiar przebytej odległości. Z opisu projektu nie wynika, jaki charakter mają mieć "ścieżki" dla rowerzystów. Ścieżka kojarzy się bardziej z lasem i ubitą ziemią, niż kładzioną maszynowo nawierzchnią asfaltową. Planowany koszt - 2 mln zł.

Nr 17 Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż Chłopskiej i Rzeczypospolitej

Infrastruktura pieszo-rowerowa po południowej stronie ul. Chłopskiej i al. Rzeczypospolitej to eldorado dla badaczy prehistorii rowerowej infrastruktury Gdańska. Pofałdowana nawierzchnia, połamane płytki, nieczytelne oznakowanie poziome, brak oświetlenia, ławek i koszy. Trasa rowerowa na długości 2,7 km ma być wytyczona w formie ciągu pieszo-rowerowego (CPR), a projekt uzupełniają 93 latarnie. Modernizacja znacznie poprawiłaby stan obecny, tylko czy CPR, na którym pierwszeństwo mają piesi, jest idealnym rozwiązaniem wzdłuż szybkiej ulicy, łączącej kilka dzielnic Gdańska? Tu pełna separacja miałaby zalety, które już teraz widać po północnej stronie tego samego odcinka. Z treści projektu nie wynika, czy modernizowane mają być przejazdy rowerowe na tej trasie. Planowany koszt - 2 mln 100 tys. zł.

Nr 19 Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana, 5 stojaków na rowery w "Krainie Zabawy"

Rekreacyjna Droga Dla Rowerów wzdłuż gdańskiej plaży jest najpopularniejszą trasą rowerową Trójmiasta i ogromnym sukcesem. Niestety jej połączenia z miastem są do dziś, bez mała 10 lat od jej zbudowania niedokończone. Brak ciągłości DDR na ul. Obrońców Wybrzeża, całkowity brak DDR na ul. Jagiellońskiej, brak DDR z ul. Kołobrzeskiej, to tylko niektóre z najbardziej rażących "dziur" na rowerowej mapie Przymorza, jak i Gdańska. Mają być one załatane w tym projekcie. Planowany koszt - 621 tys. zł.

Nr 20 Kanał Raduni przyjazny dla pieszych i rowerzystów

Droga rowerowa wzdłuż kanału Raduni sprawdza się wyśmienicie. Dodanie schodów, ławek, koszy na śmieci i oświetlenia ma tą przestrzeń doinwestować i podnieść jej atrakcyjność. Mała architektura ma być dodana na odcinku od Al. Armii Krajowej aż do granicy z Pruszczem Gdańskim, a oświetlenie od ul. Zaroślak do Parku Oruńskiego. Tutaj przynajmniej jest jednoznaczna mowa o drodze dla rowerów, jako konkretnej formie trasy. Planowany koszt - 1 mln 280 tys. zł.

Tak zrobiona wizualizacja łatwo pozwala rozpoznać, którego miejsca dotyczy projekt i nie jest trudna do wykonania.
Zaspa-Rozstaje, projekt nr. 1 Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska - Meissnera - Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór.
Tak zrobiona wizualizacja łatwo pozwala rozpoznać, którego miejsca dotyczy projekt i nie jest trudna do wykonania. Zaspa-Rozstaje, projekt nr. 1 Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska - Meissnera - Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór. mat. prasowe

GDAŃSK - Projekty dzielnicowe

- Chełm, Nr 16 II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego

1000 m ścieżki pieszo-rowerowej z pętli tramwajowej do Parku Oruńskiego, wykonanie utwardzenia, ustawienie ławek i koszy na śmieci. Z treści projektu nie wynika, jaką formę ma przyjąć ta "ścieżka pieszo-rowerowa". Koszt 500 tys. zł.

- Górki Zachodnie, Nr 2 Pusty Staw Krakowiec Górki Zachodnie; sport, rekreacja, wypoczynek.

Tu wykonany ma być skatepark - tor przeszkód dla dzieci i młodzieży, do jazdy na deskorolce, hulajnodze, rowerze i  rolkach. Koszt 133 tys. zł.

- Młyniska, Nr 1 Montaż stacji naprawy rowerów przy skrzyżowaniu ul. Mikołaja Reja - ul. Marynarki Polskiej. Koszt 11 tys. zł.

- Nowy Port, Nr 2 Nowy Nowy Port - etap II Uzupełnienie prac z 2016: CPR pomiędzy budynkiem 17 i 19 po skosie, CPR między placem z wiatą śmietnikową i pojemnikami do zbiórki, a narożnikami budynków nr 19 i 20, parking z płyt ażurowych na wysokości ściany szczytowej budynku nr 20, nowe nasadzenia między budynkami ul. Wyzwolenia 17, 19 i 21. Koszt 156 tys. zł.

- Orunia - Św. Wojciech - Lipce, Nr 1 Kładka pieszo -rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku-Leśnego.
Oprócz wykonania kładki mają zostać wykonane połączenia z istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi (CPR). Koszt 180 tys. zł.

Nr 17 Etap II: Zagospodarowanie przestrzeni wokół toru rowerowego wraz z budową małej infrastruktury i rozbudową samego PunpTracka Koszt 65 tys. 271 zł.

Osowa, Nr 9 Rowerowy Plac Manewrowy i Rowerowe Miasteczko Ruchu Drogowego Koszt od 100 tys. zł. do 150 tys. zł.

Przymorze Wielkie, Nr 4 Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 Działka 4/20 obręb 17. Koszt 561 tys. zł.

Ujeścisko- Łostowice, Nr 2 Trasa do nauki jazdy na rowerze wraz z terenem rekreacyjnym nad zbiornikiem retencyjnym Świetokrzyska 2. Koszt 528 tys. zł.

Ogólnomiejski projekt nr 5. Velodrom Gdańsk - etap I; Rowerzyści, wrotkarze, wózkarze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Czarny Dwór i Hallera. Oprócz boiska i torów rekreacyjno-wyczynowych sfinansowanych ma zostać rownież aż 270 miejsc postojowych dla samochodów
Ogólnomiejski projekt nr 5. Velodrom Gdańsk - etap I; Rowerzyści, wrotkarze, wózkarze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Czarny Dwór i Hallera. Oprócz boiska i torów rekreacyjno-wyczynowych sfinansowanych ma zostać rownież aż 270 miejsc postojowych dla samochodów mat. prasowe
Wrzeszcz Dolny, Nr 10 Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Koszt 6500 zł.

Wzgórze Mickiewicza, Nr 6 Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich Koszt 6000 zł.

Zaspa-Rozstaje, Nr 1 Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór. Koszt 332 tys. zł.

Nr 3 Budowa przejścia naziemnego i połączenia ścieżek rowerowych wraz z dojściem do przystanków tramwajowych na skrzyżowaniu ulic Hynka i Rzeczypospolitej. Koszt 125 tys. zł.

Żabianka, Nr 2 Trzy koła dla seniora - wypożyczalnia rowerów trójkołowych. Koszt 28 024 zł.

Zasady głosowania w Gdańsku

Każdy głosujący dysponować będzie 5 pkt. do głosowania na projekty dzielnicowe i 1 pkt. na projekt ogólnomiejski. Punktami na projekty dzielnicowe można dysponować swobodnie, tzn. można przyznać wszystkie punkty na jeden projekt, albo przyznawać od 1 do 5 punktów różnym projektom. Można głosować na dowolne projekty w całym mieście, czyli również na projekty z nie swojej dzielnicy. Wybrane zostaną projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania funduszy na realizację projektów w dzielnicy lub ogólnomiejskich. Jeśli propozycje, które otrzymały największą liczbę punktów nie wyczerpują całości dostępnego budżetu, lista projektów do realizacji zostanie uzupełniona o te, które otrzymały kolejno najwięcej punktów i mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Dotyczy to zarówno projektów wybieranych w dzielnicach, jak i projektów ogólnomiejskich. Kwoty niewykorzystane w dzielnicach, przechodzą do puli środków projektów ogólnomiejskich.


Sopot

W Sopocie znaleźliśmy w tym roku dwa rowerowe projekty:

Nr 3 Lepsze oznakowanie dróg rowerowych - drogowskazy.

Nr 8 Rewitalizacja ulicy Łokietka

Zasady głosowania znajdziecie na stronie- sopockiego Budżetu Obywatelskiego

Jak zagłosować?

W całym Trójmieście głosować można od 18 września do 2 października. Do czterech dni po ostatecznej dacie głosowania, czyli najpóźniej 6 października zostaną ogłoszone rezultaty.

Można głosować w punktach konsultacyjnych lub poprzez stronę internetową
Punkty konsultacyjne w formie żółtego namiotu Budżetu Obywatelskiego pojawią się w każdej dzielnicy Gdańska i kilku gdańskich centrach handlowych, zgodnie z harmonogramem
Też przeżyłeś ciekawą przygodę, odkryłe(a)ś nową trasę?
Podziel się wrażeniami z innymi, napisz do nas: rowery@trojmiasto.pl.

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (182)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

wydarzenia - imprezy i szkolenia

+ dodaj

Porady rowerowe

zobacz więcej »

Szlaki rowerowe

Znajdź trasę rowerową

Turystyka rowerowa

zobacz więcej »