stat

Mistrzostwa okręgu w kolarstwie przełajowym

Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Kolarstwie Przełajowym 26.10.2019

1. Cel imprezy:
● Propagowanie aktywnego wypoczynku jako formy spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe
● Popularyzacja kolarstwa przełajowego oraz zdrowego stylu życia
● Wyszukiwanie talentów kolarskich na terenie miasta Gdańska
● Promocja Gdańska poprzez uczestnictwo zaproszonych gości z innych miast Polski
● Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, dając im możliwość udziału w imprezie razem z rodzicami
● Umożliwienie współzawodnictwa młodych kolarzy w zawodach poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą
●Wyłonienie mistrzów woj. pomorskiego w tej odmianie kolarstwa 2. Terminy i miejsce zawodów:
● Wyścig odbędzie się 26 października 2019
● Miejsce zawodów teren GOS Gdańsk ul. Zielonogórska 4
● Zapisy od 10:00 do 11:00.
● Start pierwszej kategorii o godz. 11.05
3. Zasady uczestnictwa:
● Impreza ma charakter otwarty, o przynależności do danej kategorii wiekowej według przepisów kolarstwa przełajowego decyduje wiek zawodnika jaki osiągnie w roku 2020 - nie dotyczy kategorii dzieci do 8 lat i 9-10 lat
● Klasyfikacja zawodów będzie przeprowadzona z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn oraz dziewcząt i chłopców.
● Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do biura zawodów z dokumentem potwierdzającym tożsamość, w przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach.
●Dopuszczalny rower zarówno mtb jak i przełajowy we wszystkich kategoriach wiekowych.
● Obowiązkowy start w kasku sztywnym
● Start na własną odpowiedzialność.
● Rowery zawodników muszą posiadać dwa sprawne hamulce.
● U zawodników poniżej 18 roku życia zalecane są badania lekarskie 4. Zgłoszenia: Zgłoszeń dokonuje się na miejscu, w dniu zawodów, w biurze zawodów między 10:00 a 11:00 lub przez zgłoszenie na adres tomekibeata@gmail.com z dopiskiem - imię ,nazwisko,rocznik,klub ,miejscowość .Zgłoszenie należy potwierdzić w dniu startu w biurze zawodów. 5. Zasady rozgrywania zawodów: a ) Uczestnikom zawodów zabrania się:
● skracania wyznaczonej trasy
● opuszczania okrążeń
● utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami.
● zawodnik na rowerze powinien poruszać się po trasie wyścigu samodzielnie bez pomocy osób trzecich b ) Każda naprawa lub wymiana roweru musi być przeprowadzona w boksach technicznych zgodnie z przepisami dla wyscigów kolarstwa przełajowego. c ) Zawodnicy i ich opiekunowie zobowiązani są do respektowania poleceń sędziego głównego wyścigu i komisji sędziowskiej. d ) Zwycięzcą wyścigu w każdej kategorii zostaje zawodnik, który wyznaczony dystans wyścigu pokona w najkrótszym czasie e ) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi trzymać się swojego toru jazdy
6. Kategorie wiekowe i dystanse: 1. DZIECI DO 8 LAT - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.5 MINUT 2.DZIECI 9 - 10 LAT- CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.10 MINUT 3.ŻAK 11 - 12 LAT ( ROCZNIK 2008-2009 ) - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.15 MINUT 4.MŁODZIK 13 -14 LAT ( ROCZNIK 2006-2007 ) - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.20 MINUT 5.JUNIOR MŁODSZY - 15-16 LAT ( ROCZNIK 2004-2005 ) - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.30 MINUT 6. JUNIOR 17-18 LAT ( ROCZNIK 2002-2003 ) - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.40 MINUT 7. KOBIETY -JUNIORKA MŁODSZA ,JUNIORKA ,ELITA ,MASTERS -15 LAT I STARSZE - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.30 MINUT
8. PANOWIE - ELITA 19 -34 LATA , MATERS I 35 - 44 LATA - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.50 MINUT , MASTER II 45 = 54 LATA ,MASTERS III 55 LAT I STARSI - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.30 MINUT Są to dystanse przybliżone, które mogą ulec zmianie. Przy niskiej frekwencji organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii. 7. Nagrody:
● Za zajęcie miejsc I -III w poszczególnych kategoriach wiekowych puchary MEDALE DLA WSZYSTKICH
8. Opłaty startowe: Nie ma opłat startowych 9.Organizator zawodów: BELTA TEAM GDAŃSK TKKF "CHEŁM SPÓŁDZIELCZY" Rada Dzielnicy Chełm CYCLING PLANET GOS Gdańsk Miasto Gdańsk
Kontakt: tel.: 692 615 694 604 966 346 email: tomekibeata@gmail.com oficjalna strona: www.beltateam.com 10. Ochrona środowiska naturalnego: Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu .
Zaśmiecanie trasy wyścigu będzie karane. 11. Protesty: Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w czasie trwania zawodów. 12. Postanowienia końcowe:
● Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu w uzgodnieniu z Sędzią Głównym.
● Wyścig przeprowadzony zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami PZKOL
● Komisję sędziowską wyznacza organizator.
● Na trasie zawodów występują podjazdy i zjazdy ORAZ SZTUCZNE PRZESZKODY
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
● Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
● Zawody są rozgrywane bez względu na pogodę.
● Zobowiązuje się trenerów bądź opiekunów do utrzymania porządku w swoich grupach.
● Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
● Każdy zawodnik powinien posiadać własne ubezpieczenie NW
● Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność.
● Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach.
● Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.
● Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
● Bieżące sprawy organizacyjne podawane będą na odprawie technicznej przed zawodami.
● We wszystkich sprawach spornych oraz nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.
● Start w zawodach oznacza akceptacje regulaminu w tej treści Organizator : Tomasz Lorkowski tel. 692 615 694

Przeczytaj także

Opinie

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

zamknij

wydarzenia - imprezy i szkolenia

+ dodaj

Porady rowerowe

zobacz więcej »

Szlaki rowerowe

Znajdź trasę rowerową

Turystyka rowerowa

zobacz więcej »