• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Droga dla pieszych i rowerów. Kto ma pierwszeństwo?

Joanna Karjalainen
12 października 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 

Przyganiał kocioł garnkowi. Film czytelnika pod takim tytułem skłonił nas do przyjrzenia się spornej kwestii pierwszeństwa na drogach oznaczonych znakiem C13-16, czyli drogach pieszo-rowerowych. Okazuje się, że sprawa jest niejednoznaczna nawet dla służb miejskich.aktualizacja 12.10. godz. 10:40: Jak słusznie zauważył nasz Czytelnik, w 2015 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zmieniono nazwę drogi, która oznaczana jest znakiem C-13/16 z "drogi dla pieszych i rowerów" na "drogę dla rowerów i pieszych". Dziękujemy za to uściślenie.


Film wysłany przez czytelnika podpisującego się nickiem Skarżypyta przedstawia scenę, w której użytkownik hulajnogi najpierw poucza innych użytkowników drogi, a potem sam, wbrew przepisom, rozgania innych tam, gdzie najprawdopodobniej to właśnie oni mają pierwszeństwo.

Dlaczego wbrew przepisom? Zacznijmy od nieco prostszej kwestii, co do której większość z nas nie będzie miała uwag: droga oznaczona znakiem C13-16 z symbolami roweru i pieszego przedzielonymi linią poziomą informuje nas o tym, że na danej drodze pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą. Zgodnie potwierdzają to przedstawiciele komend policji w Trójmieście.

Co jednak ze znakiem, który równie często możemy spotkać na ulicach Trójmiasta, tj. oznaczeniem drogi pieszo-rowerowej (od 2015 nazywanej już jednak "drogą dla rowerów i pieszych"), na którym symbole przedzielone są linią pionową? Wielu rowerzystów zwykło przyjmować, że znak ten informuje, po której stronie ciągu winien poruszać się rowerzysta, a po której pieszy. To prawda, pozostaje jednak kwestia, kto ma pierwszeństwo na tak oznaczonej drodze?

Kwestia ta zdaje się mieć jeszcze większe znaczenie po 21 września, czyli po dacie wejścia w życie przepisów regulujących status drogi rowerowej i zasad poruszania się po niej pieszych. Przypomnijmy: zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym przejście przez drogę dla rowerów jest dozwolone dla pieszych tylko w wyznaczonych miejscach, a przekraczanie jej w inny sposób jest traktowane jako wykroczenie.

  • Pomiędzy drogą rowerową a drogą dla pieszych i rowerów jest zasadnicza różnica, także jeśli chodzi o to, kto ma pierwszeństwo. Na zdjęciu droga dla pieszych i rowerów.
  • Pomiędzy drogą rowerową a drogą dla pieszych i rowerów jest zasadnicza różnica, także jeśli chodzi o to, kto ma pierwszeństwo. Na zdjęciu droga rowerowa.

Droga rowerowa a droga dla rowerów i pieszychNależy jednak zwrócić uwagę, że powyżej wspomniane przepisy regulują status wyłącznie drogi dla rowerów, a nie dróg pieszo-rowerowych (po aktualizacji przepisów nazywanej już "drogą dla rowerów i pieszych"). Zapytaliśmy przedstawicieli policji w Trójmieście o kontrowersyjny znak C-16/C-13 rozdzielony linią pionową, czyli ten, który wskazuje, po której stronie powinniśmy się poruszać.

- Zgodnie z tym znakiem ruch pieszych i rowerzystów powinien odbywać się odpowiednio po stronach drogi wskazanych przez zarządcę drogi - wskazuje podkom. Jolanta Grunert, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. - Zatem znak ten stosuje się w celu wskazania, po której stronie porusza się pieszy, a po której rowerzysta. Natomiast znak C16/13 (przedzielony linią poziomą - przyp. red.) oznacza, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni ciągu. W takim przypadku to piesi mają pierwszeństwo przed rowerzystami.
Identyczną odpowiedź dostaliśmy od st. sierż. Justyny ChabowskiejKomendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Piesi na drogach rowerowych. Przepisy się zmieniły, zachowania niePoprosiliśmy o uściślenie wytycznych dotyczących znaku rozdzielonego kreską pionową. Z obydwu komend otrzymaliśmy jednak informację, że oficerowie prasowi nie zajmują się interpretacją przepisów, nie mogą więc pomóc nam w rozwiązaniu tego dylematu.

  • Znaki C13-16 oznaczają drogę dla pieszych i rowerów - potocznie nazywaną ciągiem pieszo-rowerowym.

Sopot: pieszy ma pierwszeństwoJedynie przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Sopocie udzielili nam szczegółowej odpowiedzi. Powołując się na art. 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który brzmi:

Art. 33. Obowiązki kierującego rowerem, motorowerem lub hulajnogą elektryczną:
1. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.


- Niezależnie od sposobu połączenia znaków C-13 i C-16 (kreska pozioma lub pionowa), jeżeli droga jest wspólna dla pieszych i rowerzystów, to pieszy ma zawsze pierwszeństwo - poinformował nas rzecznik sopockiej policji.
Informacja podana przez rzecznika sopockiej policji potwierdza to, co udało nam się odszukać w innych źródłach. Nigdzie z kolei nie znaleźliśmy informacji, która mówiłaby o pierwszeństwie rowerów gdziekolwiek na drodze oznaczonej znakiem C-13/16. Również miasto Gdańsk na swojej stronie internetowej rowerowygdansk.pl w sieci tras rowerowych Gdańska, która według danych wynosi 851,2 km (dane z marca tego roku) informuje o tym, że na ciągach pieszo-rowerowych to piesi mają pierwszeństwo.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (247)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Znajdź trasę rowerową

Forum