• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Czy pracodawca musi udostępniać nam paski wynagrodzeń?

Andrzej Fortuna
3 października 2023, godz. 08:40 
Opinie (36)
Pracodawca nie ma obowiązku przekazywać pracownikom z własnej inicjatywy miesięcznych kart wynagrodzeń. Pracodawca nie ma obowiązku przekazywać pracownikom z własnej inicjatywy miesięcznych kart wynagrodzeń.

Wynagrodzenie brutto to kwota zapisana na umowie zatrudnienia, która jest wyższa niż faktyczna wypłata, którą otrzymuje pracownik. Jest to spowodowane tym, że wynagrodzenie pomniejsza się o świadczenia publicznoprawne takie jak zaliczka na podatek dochodowy czy składki odprowadzane do ZUS-u i NFZ-u. Czy pracodawca powinien co miesiąc informować nas o wysokości odprowadzanych składek? Z takim pytaniem zwrócił się do nas czytelnik.Więcej porad prawnych w serwisie PracaCzy pracodawca ma obowiązek co miesiąc przy wypłacie dawać pracownikom kwitki z rozpiską na co oraz w jakiej wysokości były odciągane pieniądze z wynagrodzenia?
Na pytanie odpowiada Andrzej Fortuna - radca prawny z kancelarii Radcy Prawnego Fortuna

Andrzej Fortuna, radca prawny Andrzej Fortuna, radca prawny
Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W skład tejże dokumentacji obligatoryjnie wchodzi m.in. karta (lista) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą. Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 5 Kodeksu pracy, na żądanie pracownika pracodawca jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na podstawie których zostało obliczone wynagrodzenie tego pracownika.

Tym samym, obecnie pracodawca nie ma obowiązku przekazywać pracownikom z własnej inicjatywy miesięcznych kart wynagrodzeń (ewentualnie taki obowiązek może zostać wprowadzony w danym zakładzie pracy na podstawie wewnątrzzakładowych regulacji np. regulaminu pracy, zakładowego układu zbiorowego pracy). Jednakże jeśli pracownik zawnioskuje do pracodawcy o dostęp do dokumentów, na podstawie których ustalono jego wynagrodzenie, pracodawca zmuszony jest przekazać pracownikowi do wglądu jego dokumentację płacową - a więc zarówno kartę wynagrodzeń, jak i inne dokumenty, które łącznie posłużyły za podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika (np. ewidencję czasu pracy, regulacje wewnętrzne odnoszące się do poszczególnych składników wynagrodzenia itd.).


Dodatkowe obowiązki dla pracodawcy wynikają z regulacji odnoszących się do ubezpieczeń społecznych czy też rozliczania podatków.

Czy twój pracodawca udostępnia ci tzw. paski wynagrodzeń?

Zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, pracodawca po upływie każdego miesiąca kalendarzowego przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych imienne raporty miesięczne dla każdego pracownika. Raporty te zawierają m.in. informacje odnoszące się do wysokości przekazanych składek oraz podstawy ich naliczania. Pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi zbiorczo, raz do roku, w terminie do 28 lutego roku następnego, informacje zawarte w powyższych raportach. Natomiast na żądanie pracownika pracodawca zobowiązany jest przekazywać pracownikowi częściej niż raz w roku (ale nie częściej niż raz w miesiącu).


Nadto, pracodawca do końca lutego każdego roku, zobowiązany jest przekazać pracownikowi informację podatkową na formularzu PIT-11, zawierającą m.in. osiągnięty przez pracownika a poprzednim roku dochód oraz potrącone przez pracodawcę zaliczki na podatek dochodowy (art. 39 ust. 1 w zw. z art. 42g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

O autorze

autor

Andrzej Fortuna

radca prawny z kancelarii Radcy Prawnego Fortuna

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (36)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Mikołajkowy Przejazd Rowerowy w AWFiS

rajd / wędrówka

Znajdź trasę rowerową

Forum